Symbole przyczyn niepełnosprawności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej jednak niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Symbole przyczyn niepełnosprawności oznacza się następująco:

 1. 01-U – upośledzenie umysłowe
 2. 02-P – choroby psychiczne
 3. 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 4. 04-O – choroby narządu wzroku
 5. 05-R – upośledzenie narządu ruchu
 6. 06-E – epilepsja
 7. 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia
 8. 08-T – choroby układu pokarmowego
 9. 09-M – choroby układu moczowo-płciowego
 10. 10-N – choroby neurologiczne
 11. 11-I – inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zburzenia enzymatyczne,choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenie, choroby układu krwiotwórczego
 12. 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe