Wykaz jednostek edukacyjnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

U podstaw działania placówek edukacyjnych w Jaworznie leży umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności osób niepełnosprawnych w zakresie ich potrzeb rozwojowych i psychofizycznych, wyrównywanie deficytów rozwojowych na zajęciach korekcyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, osiąganie sukcesów szkolnych, korzystanie z pracowni tematycznych, kuchni dydaktycznych, sal gimnastycznych, pracowni komputerowych oraz uzyskanie świadectw wszystkich typów szkół.

Placówki posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w zakresie: pedagogiki specjalnej, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, orientacji przestrzeni, psychologii i fizykoterapii.

Proces kształcenia w placówkach organizowany jest przez tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – integracyjnych oraz edukacyjno – terapeutycznych, modyfikuje się również programy wychowania fizycznego. Dla uczniów niepełnosprawnych organizowane są dodatkowe zajęcia rewalidacyjne wskazane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Jaworznie funkcjonują następujące placówki edukacyjne:

 • Przedszkole Miejskie nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. Fredry 16, 43-600 Jaworzno
  tel. 32 616-25-55
  e-mail: pm12jaw@interia.pl
  Dyrektor: Aneta Hartman

 • Przedszkole Miejskie nr 24 z Oddziałami Specjalnymi
  ul. Czwartaków 1, 43-600 Jaworzno
  tel. 32 752-95-00
  e-mail: pm22jaw@interia.pl
  Dyrektor: Ewa Duszyk

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. Kasprzaka 6, 43-600 Jaworzno
  tel. 32 617-77-01
  e-mail: akademia_czarnoleska@interia.pl
  Dyrektor: Lidia Rytter

 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. Ławczana 12, 43-600 Jaworzno
  tel. 32 616-59-61
  e-mail: sp7jaworzno@iap.pl
  Dyrektor: Ilona Janus

 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
  ul. Wolności 11, 43-602 Jaworzno
  tel. 32 614-06-30
  e-mail: soswjaworzno@pro.onet.pl
  Dyrektor: Jerzy Tomczyk

 • Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących
  ul. Towarowa 61, 43-609 Jaworzno
  tel. 32 616-51-49
  e-mail: lo3jaw@wp.pl
  Dyrektor: Marta Figura

 • Gimnazjum nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
  ul. Wolności 11, 43-602 Jaworzno
  tel. 32 614-06-30
  e-mail: soswjaworzno@pro.onet.pl
  Dyrektor: Jerzy Tomczyk

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
  ul. Wolności 11, 43-602 Jaworzno
  tel. 32 614-06-30
  e-mail: soswjaworzno@pro.onet.pl
  Dyrektor: Jerzy Tomczyk

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
  ul. Wolności 11, 43-602 Jaworzno
  tel. 32 614-06-30
  e-mail: soswjaworzno@pro.onet.pl
  Dyrektor: Jerzy Tomczyk